Aprenentage cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu es caracteritzen per una interdependència positiva, de manera que cada un sap que el seu esforç personal ajuda els companys a aconseguir l’èxit tant a nivell grupal com individual.
Aquest treball implica:

  • Responsabilitat individual; el grup persegueix un objectiu que ha d'assolir i cada membre ha de responsabilitzar-se de la seva part del treball i contribuir amb èxit a aconseguir els objectius comuns.
  • Interacció cara a cara; els membres del grup han de parlar, consensuar solucions i ajudar-se mútuament.
  • Habilitats socials: els infants i els joves aprenen a resoldre conflictes, prendre decisions, crear confiança i arribar a acords.

I no oblidem que a cooperar se n’aprèn: el treball cooperatiu és alhora un mitjà per aprendre i un objectiu d’aprenentatge.