Beques Menjador

El dia 3 de maig s'obre el període de sol·licitud per a les Beques Menjador del curs 2021/22 i romandrà oberta fins al 22 de maig. Podran sol·licitar aquests ajuts els pares, mares, tutors legals o persones encarregades de la guarda i protecció de l’alumnat que reuneixin els següents requisits:

  • Estar matriculat o pre-matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del Baix Llobregat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
  • No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
  • No estar matriculats en un centre que no ofereixi el servei de menjador escolar ni la possibilitat d’anar a un centre proper.
  • No estar en acolliment residencial. (Es considera en acolliment residencial qualsevol alumne/a que estigui residint en un centre d’acolliment per a infants i adolescents (CRAE). En canvi, podran participar en la convocatòria els infants que estiguin en acolliment en família extensa o aliena.)
  • Utilitzar diàriament el servei de menjador autoritzat pels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A excepció d’absència per malaltia o altres causes degudament justificades.
  • Presentar la sol·licitud en el model corresponent i la documentació acreditativa en els terminis
    establerts en la convocatòria.
  • No superar els llindars establerts en la convocatòria.

La sol·licitud es realitza de forma telemàtica a través del portal web del consell comarcal www.elbaixllobregat.cat Podeu utilitzar l'enllaç que apareix a continuació a l'esquerra. A la dreta us deixem les bases de la Beca de Menjador.