Circulars i autoritzacions

Amb la finalitat d'agilitzar la comunicació entre l'escola i les famílies així com per tenir uns espai fixe on penjar les informacions i autoritzacions; el centre ha creat aquest espai que quedarà fixe durant el curs. Us deixem les primeres informacions d'inici de curs:

Autorització per a
la recollida d'alumnes

Autorització per
bicicletes, patinets...

Intoleràncies i
al·lèrgies alimentàries

Recollida de menors
de 14 anys

Declaració de salut
a la direcció pedagògica

Document Alfa
Curs 2021 - 2022

Autorització sortida
del recinte escolar

Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la covid-19 als centres educatius