Pla d'actuació COVID

iL'escola afronta un inici de curs diferent, amb la qual cosa s'han hagut de prendre una sèrie de mesures per tal de garantir la seguretat dels nostres alumnes, professors i personal d'administració i serveis. Al mateix temps, des de la Generalitat, s'han establert procediments per crear entorns segurs i preservar al màxim l'assoliment dels objectius educatius dels centres. Podeu informar-vos clicant a la imatge inferior.

Per altra banda, a sota podeu visualitzar i descarregar les mesures preses per l'ecola: els documents corresponents al pla d'actuació del centre, la declaració de responsablitat així com dos documents de recomanacions de cara al COVID tant del departament de salut de la Generalitat com del propi centre..