Cultura del pensament

La cultura de pensament és aprendre i ensenyar a pensar. Consisteix en crear espais i temps perquè el pensament individual i de grup sigui valorat, es faci visible i es promogui de manera activa com una part més de les experiències quotidianes i habituals de l’alumnat a l’escola.

Introduïm la cultura del pensament en les diferents propostes didàctiques fent ús de diferents destreses i rutines de pensament. Tècniques que permeten desenvolupar el pensament creatiu, crític, presa de decisions i resolució de problemes. D’aquesta manera reflexionen de forma compartida, fent conscient aquell aprenentatge (metacognició) per tal d’interioritzar-lo i transferir-lo en altres situacions i contextos reals.