Diploma dual

El diploma dual és un document que permet cursar amb la seva obtenció estudis universitaris als Estats Units i a Europa. Aquesta diplomatura es pot començar a cursar a 3r d'ESO i consisteix en una sèrie d'assignatures que complementen el currículum i que l'adapten al sistema educatiu americà.