Documentació interna del Centre

A continuació es llista la documentació interna del centre, vigent aquest curs 2020-21 i aprovat tant per la direcció del Centre com pel Consell Escolar. Cliqueu per a descarregar-la.

Projecte educatiu institucional

Normativa d'organització i funcionament del centre

Pla de Convivència

Informacions Generals. Caràcter Propi

Pla lector del centre

Pla d'actuació COVID19