En aquesta etapa s'atenen especialment les necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

Totes aquestes necessitats dels infants és de gran importància compartir-les amb la família. Per aquest motiu, la nostra escola dóna com a prioritat la relació entre escola i família.

Informació de l'etapa

Comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys. S’estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: Cicle inicial (de 6 a 8 anys), Cicle mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle superior (de 10 a 12 anys).

L’organització i l’enfocament de les àrees d’aquesta etapa tenen un caràcter global i integrador.

Les finalitats de l’Educació Primària són les de proporcionar a tots els alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, d’equilibri personal, de relació i d’actuació social amb l’adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l’expressió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul aritmètic.