El nostre projecte educatiu

El nostre projecte educatiu es basa en 10 pilars: l'estimulació primerenca durant l'educació infantil; el reconeixement i l'aplicació de les intel·ligències a l'aprenentatge; l'aprenentage cooperatiu; la cultura del pensament i l'ús de rutines de pensament; l'escola multilíngüe, la innovació tecnològica, l'escola sostenible, l'atenció a la diversitat, l'educació en valors i la proximitat amb les famílies (ser una família per a les famílies).