Escola Multilingüe

El projecte multilingüe compta amb propostes pedagògiques adaptades a cada nivell educatiu i amb l’objectiu de fer dels idiomes una eina útil, fent-la servir en diverses situacions comunicatives a l’aula i en la vida real (Skills for life) i amb tots els recursos tecnològics que estan al nostre abast.

Coneix els nostres projectes!!
Visualitza el nostre Pla de Consolidació de
les Llengües Estrangeres.   

ERASMUS+

AICLE

DIPLOMA DUAL

CAMBRIDGE ESOL

DELF