Reconeixement a la tasca educativa amb Science BITS

El passat 14 de Desembre, l'escola va rebre un diploma en reconeixement a l'esforç i implicació en la introducció de metodologies didàctiques per a l'ensenyament de la ciència basades en la recerca educativa, per part de la International Science Teaching Foundation (Fundació Internacional per a l'Ensenyament de les Ciències), creadora de Science Bits. Sara Bardají, en representació de la fundació, va entregar el diploma davant del comitè de ciències de l'escola i i amb la presència d'alumnes de tots els cursos en representació de tot el claustre estudiantil on s'implementa la metodologia.

Cal recordar que des de fa ja uns anys, l'escola ha implementat Science BITS per a l'àrea de ciències. Aquest canvi no només ha estat un canvi en els llibres de text, sinó en la metodologia utilitzada a les classes. Science BITS segueix el model d’ensenyament 5E està basat en els fonaments teòrics del constructivisme que segueix les 5 E (en anglès) Engage, Explore, Explain, Elaborate i Evaluate. Les cinc fases del Model 5E estan dissenyades per facili­tar el procés del canvi conceptual, això és, l’aprenentat­ge amb comprensió dels conceptes científics, entès com una reformulació de les idees que els alumnes porten a l’acte d’aprenentatge, després de la seva confrontació amb noves experiències. 

Aquest diploma reconeix no l'ús dels llibres, sinó la correcta aplicació de la metodologia, amb la qual cosa representa que l'escola va en el camí correcte cap al projecte Manyanet 2020: l'elaboració d'un projecte d'excel·lència per als nostres centres que permeti respondre els reptes i desafiaments d'una societat que està en permanent canvi.

A les fotos es poden observar tant les professores Maria José i Alba amb la doctora Sara Bardají; com els alumnes amb les professores.