Mesurem el pH a l'ESO

Ja fa anys que els alumnes d’ESO aprenen les ciències de forma interactiva. Des de les àrees de Science (física i química i biologia i geologia), matèries que es cursen en anglès, es prioritza una aprenentatge més actiu i vivencial. Tant és així, que molts dels continguts que es tracten a l’assignatura es tornen a veure de forma experimental al laboratori.

Una de les darreres pràctiques que han realitzat els alumnes de 3r va relacionada amb el tema de les reaccions químiques i més concretament amb el pH. Els alumnes han utilitzat una reacció que es produeix amb els pigments de la col lombarda, les antocianines, per tal d’estimar el pH de diferents dissolucions.

Les antocianines, un pigment que està present en els pètals de les flors, canvien de color en funció de l’acidesa del medi on estan presents; anant des d’una paleta de grocs a vermells, passant per blaus i lilesentremig.

A les fotos s’observa com el color de les dissolucions canvia en funció del pH (acidesa de la solució). Prenent un color lila en aigua, vermellòs en l’àcid de la llimona i verdós en la base de bicarbonat. A través del color que apareix a la dissolució objectiu, els alumnes són capaços d’identificar si una dissolució és ácida o básica.