L'entitat titular del centre és la congregació religiosa “FILLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA, JESÚS, MARIA I JOSEP”; formada per religiosos-sacerdots i fundada per Sant Josep Manyanet i Vives l’any 1864. La titularitat del centre Sant Lluís de Pla i Amell - Bosch és designada pel Superior General de la congregació.


Titularitat: P. Pedro Mejías

Direcció Acadèmica: Prof. Magda Ventura

La Direcció Acadèmica amb l’Equip Directiu és responsable de dirigir, impulsar i coordinar les tasques escolars de cada etapa educativa en nom de la Titularitat.

     Titular: P. Pedro Mejías

     Direcció:  Magda Ventura Almirall

     Sotsdirecció:  Iris Beti Redrado

     
Cap d’Estudis d’Infantil i Primària:  Marta Vega

     Cap d’Estudis de Secundària: M. José Ballestero Belío

     Coordinació Pastoral: Montse Borrull

      Administració:  Montse Gil

     Servei d'Orientació Educativa: Alícia Gavaldà

     Coordinador TIC: Miquel Petit Ramírez