STEAM

El STEAM (Science, Technology, Engineering, Art i Mathematics) és una metodologia que es basa en trencar les barreres entre les assignatures i així aconseguir un aprenentage més empíric. Aquest aprenentage STEAM s'aconseguiex a l'escola a través de projectes interdisciplinars.

Science Bits segueix model d'ensenyament constructivista de les 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate i Evaluate), per a aconseguir un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment.

L'aprenentatge de la tecnologia, sempre de forma experimental i vivencial, vol donar als alumnes les eines per a apropar-se als problemes metòdicament i solucionar-los a través del que s'anomena procés tecnològic.

La robòtica és una branca de l'enginyeria que concep, dissenya, programa i construeix robots.

L'aprenentage de la robòtica s'inicia amb la programació més bàsica. 

El disseny tècnic, juntament amb el disseny en ordinador es treballen ja des de primer d'ESO amb l'objectiu d'entendre que l'art no està sols present en els dissenys artístics, sinó també en l'arquitectura d'un edifici o en el disseny d'un moble.

EntusiasMAT (EMAT) és una metodologia d'aprenentatge de les matemàtiques més manipulativa que es duu a terme a través de jocs i activitats experiencials.

FEM STEAM!