Una família per a les famílies

La nostra escola es basa en el principi de la família manyanetiana, seguint l’ideari de Sant Josep Manyanet. Ho fem mitjançant la comunicació família escola, el tracte de l’equip docent amb l’alumnat, la resta de la com comunitat educatiu, l’Espai Famílies i l’AFA

L’infant troba a l’escola la prolongació de la llar. Ha de sentir que els educadors l’estimen, el valoren, el respecten en la seva individualitat i en la seva diversitat.