Renovació parcial del Consell Escolar

DIAACTUACIONS
2 de novembreConstitució de la comissió electoral.
Publicació de les NORMES DE PROCEDIMENT i del CALENDARI. Publicacions dels cens d’electors i inici del termini de reclamacions.
Informació a la comunitat educativa de les dates de les eleccions.

2 de novembreInici del termini de presentació de candidatures.
9 de novembreAcaba el termini de reclamacions al cens d’electors.
12 de novembreAcaba el termini de presentació de candidatures.
14 de novembreAcaba el termini de presentació de reclamacions a les candidatures.
16 de novembreReunió de la comissió electoral.
Resolució de les reclamacions als cens d’electors.
Resolució de les reclamacions a les candidatures i publicació de la llista definitiva dels candidats de cada sector.
Publicació dels cens d’electors definitiu i de les candidatures. Convocatòria oficial de les eleccions de cada sector.
Constitució de les meses electorals.

22 de novembreElecció del personal docent i PAS
23 de novembreElecció d’alumnes.
23 de novembreElecció de mares-pares (de les 17.00 a les 18:00 hores a la zona
porxada d’accés a Secretaria)

29 de novembrePublicació oficial de la composició del consell escolar. S’inicia el període de reclamacions a les eleccions.
3 de desembreFinalitza el període de reclamacions a les eleccions del Consell Escolar.
5 de desembreEs resolen les reclamacions a les eleccions del Consell Escolar. Convocatòria de la reunió constitutiva del nou Consell Escolar.

14 de desembreConstitució del consell escolar.
S’informa a l’Administració de les dades de participació mitjançant aplicació informàtica.
21 de desembreLliurament a l’Administració d’una còpia autenticada de l’acta de constitució del Consell Escolar.