Innovació tecnològica

Aquest curs 2020-2021 l'escola ha començat un procés d'innovació digital. Per una banda, s'ha canviat tota la infraestructura, dotant d'una xarxa d'internet segura i de projectors i pantalles interactives als dos edificis, des d'Infantil a Secundària. Els recursos materials es complementen amb els recursos humans promovent la formació en entorns virtuals d'aprenentatge, robòtica educativa i aplicacions didàctiques de l'equip docent i el personal. En aquest procés de transició tecnològica, la metodologia fa un pas cap a la preparació de l'alumnat per al present i el futur més immediat i s'implementa a 1r i 2n d'ESO el projecte 1x1.

Clicant a la imatge visualitzareu el pdf amb el detall del projecte.

STEAM

El STEAM (Science, Technology, Engineering, Art i Mathematics) és una metodologia que es basa en trencar les barreres entre les assignatures i així aconseguir un aprenentage més empíric. Aquest aprenentage STEAM s'aconseguiex a l'escola o bé a través de projectes interdisciplinars o a través d'aprenentage per projectes.

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

TALLER

LABORATORI

DISSENY 3D

BEEBOTS

EDICIÓ DE VÍDEO I D'IMATGE