Botiga virtual

El Nostre Model Educatiu

Transformant l'escola per a noves oportunitats

Construint futur

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, recull en els documents marc, la identitat pròpia i el seu desenvolupament. El nostre projecte educatiu es fonamenta en les Intel·ligències Múltiples. Diversifiquem les estratègies d’ensenyament i aprenentatge per oferir a tots els infants i joves oportunitats en un marc competencial, inclusiu, sostenible i digitalment responsable. Acompanyem emocionalment i propiciem un entorn motivador i respectuós que genera expectatives positives seguint el carisma Manyanetià.

OFERTA EDUCATIVA MANYANET BEGUES

Utilitzem metodologies d’aprenentatge centrades en l’alumne/a . Els mestres desenvolupen la seva tasca, cercant que cada un dels alumnes desenvolupi al màxim les seves capacitats i competències personals, segons el seu ritme d’aprenentatge. Eduquem i formem alumnes, per a un futur que ja hi és present, per construir un mon més just i respectuós amb les persones i la natura.

EDUCACIÓ INFANTIL

L'Educació Infantil engloba dels 3 als 6 anys, i té la finalitat de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels infants.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys. S’estructura en tres cicles: Cicle inicial (de 6 a 8 anys), Cicle mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle superior (de 10 a 12 anys).

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

És l’etapa dels dotze als setze anys. Aquesta etapa té com a finalitat que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura

Batxillerat dual

Cicles formatius

Instal·lacions