Documentació Oficial de l'Escola

PGA

Pla General Anual

NOFC

Normativa d'Organització i Funcionament de Centre

CPAE

Caràcter Propi i Agenda Escolar

PC

Pla de Convivència

PES

Pla d'entorn segur per als infants i adolescents

PL

Pla lingüístic

Altres Documents Circulars Informacions diverses

Tota la documentació del dia a dia relacionada amb la tasca educativa (menús menjador, circulars o qualsevol tipus d’informació privada o temporal) s’envia de forma privada i personal a través de les galeries d’Alexia o per correu electrònic. Pots trobar tota aquesta informació entrant a Alexia al següent enllaç i introduint el compte i la contrasenya personal.