Projectes

  • INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

  • INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

  • ESCOLA MULTILINGÜE

  • ESCOLA SOSTENIBLE

  • TALLERS I XERRADES

ESCOLA MULTILINGÜE

El projecte multilingüe compta amb propostes pedagògiques adaptades a cada nivell educatiu i amb l’objectiu de fer dels idiomes una eina útil, fent-la servir en diverses situacions comunicatives a l’aula i en la vida real (Skills for life) i amb tots els recursos tecnològics que estan al nostre abast.

INTELIGENCIES MÚLTIPLES

"La intel·ligència és la capacitat per resoldre problemes, per elaborar productes que són de gran valor per un determinat context comunitari o cultural" (Gardner)

ESCOLA SOSTENIBLE

L’educació per la Sostenibilitat té l’objectiu de desenvolupar competències que permetin als individus reflexionar sobre les seves accions, tenint en compte els impactes socials, culturals, econòmics i mediambientals que tindran ara i en el futur des d’una perspectiva local i mundial.

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

El curs 2020-2021 l'escola ha començat un procés d'innovació digital.  En aquest procés de transició tecnològica, la metodologia fa un pas cap a la preparació de l'alumnat per al present i el futur més immediat.