Educació Infantil

“L’etapa d’educació infantil suposa l’inici del procés de desenvolupament de les competències clau, que seran les eines per continuar aprenent al llarg de la vida. L’adquisició d’aquestes competències al llarg de la seva escolarització permetrà que els infants puguin donar resposta als reptes principals del segle XXI: planificar hàbits de vida saludables, protegir el medi ambient, resoldre conflictes de forma pacífica, actuar com a consumidors responsables, utilitzar de manera ètica i eficaç les tecnologies, promoure la igualtat de gènere, relacionar-se amb empatia, cooperar i conviure en societats obertes i canviants, apreciar el valor de la diversitat, formar part d’un projecte col·lectiu i mostrar desig per continuar aprenent al llarg de la vida”. (LOMLOE)

Els nostres aprenentatges

Moment privilegiat que marca l’inici de la setmana. És la trobada de tots els membres d’educació infantil (infants i mestres) en un espai comú en el que compartim experiències, vivències, coneixements… i sobretot un espai on conèixer-nos millor els uns als altres, crear vincles i cohesió de grup més enllà de l’aula.

És un programa de lectoescriptura basat en les IM (Intel·ligències Múltiples) i en el joc com a mètode d’aprenentatge efectiu, natural i inspirador. Es treballa de forma contextualitzada posant especial atenció en el desenvolupament de la creativitat a través d’activitats manipulatives.

És un projecte didàctic i pedagògic que va dels 3 als 12 anys. Permet treballar les matemàtiques d’una manera útil, pràctica i significativa pels infants. L’aprenentatge de les matemàtiques es realitza des de totes les intel·ligències múltiples i amb el joc com fil conductor.

La finalitat és desenvolupar el pensament creatiu i cultivar valors i habilitats socials. El programa es treballa des del joc i la manipulació a través d’activitats diverses i motivadores.

Desenvolupa el sistema nerviós dotant el cervell de coneixements, imatges, paraules, sons, conceptes… afavorint les connexions neuronals i la creació de la seva xarxa. Aquest treball afavoreix l’aprenentatge. Treballem diàriament el PDB (programa de desenvolupament bàsic) com a part fonamental del desenvolupament motor.

El paper de la música és imprescindible en aquesta etapa ja que és un altre forma de comunicar-se. El nostre objectiu és que els infants gaudeixen d’ella en els diferents àmbits: escolta, ball, cant i interpretació. Els infants en petits grups tenen l’oportunitat de tenir un primer contacte amb el violí a partir d’I4.

Setmanalment fem sessions de piscina i psicomotricitat on es treballa la consciència corporal i la motricitat, potenciant habilitats com ara l’equilibri, la força o l’expressió corporal a través de jocs i exercicis lúdics.

Utilitzem la programació i la robòtica educativa per acompanyar als infants en el desenvolupament del pensament computacional. Aprenen a treballar en equip i es fomenta la pràctica de l’assaig-error alhora que es fomenten habilitats com ara la noció de l’espai o el raonament lògic.

Els ambients d’aprenentatge són espais organitzats a partir de les intel·ligències múltiples on l’alumnat és el protagonista del seu aprenentatge. Cada ambient ofereix diferents propostes d’activitats riques i variedades on els infants experimenten, investiguen i aprenen segons els seus interessos donant resposta a les necessitats de l’infant i facilitant el desenvolupament de les seves capacitats i competències.

A educació infantil podem trobar 5 espais:

– Bla, bla, bla

– Do, re, mi… Craft

– + o –

– Eureka!

– Vull ser…

Vols més informació sobre etapa infantil? Contacta'ns