Educació Secundària

És l’etapa dels dotze als setze anys. Aquesta etapa té com a finalitat que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació de l’ensenyament primari i completi la seva formació cultural i humana.

En aquests quatre anys es pretén educar i promoure l’autonomia dels alumnes en els seus aspectes cognitius, intel·lectuals, així com el desenvolupament social, moral i religiós. Implícitament això suposa:
     – la construcció de la pròpia personalitat
     – l’arrelament d’un autoconcepte positiu
     – l’elaboració d’un projecte de vida, a partir d’uns valors, en el nostre centre de caire cristià, catòlic, així com d’unes preferències i unes capacitats per portar-les a terme.

Per tant l’ESO en el seu desplegament ha de facilitar una educació integral, plena i equilibrada de l’alumne que a la fi li possibiliti continuar o inserir-se en el món laboral amb una incorporació a la societat amb autonomia i responsabilitat.

Educació Secundària

És l’etapa dels dotze als setze anys. Aquesta etapa té com a finalitat que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació de l’ensenyament primari i completi la seva formació cultural i humana.

En aquests quatre anys es pretén educar i promoure l’autonomia dels alumnes en els seus aspectes cognitius, intel·lectuals, així com el desenvolupament social, moral i religiós. Implícitament això suposa:
     – la construcció de la pròpia personalitat
     – l’arrelament d’un autoconcepte positiu
     – l’elaboració d’un projecte de vida, a partir d’uns valors, en el nostre centre de caire cristià, catòlic, així com d’unes preferències i unes capacitats per portar-les a terme.

Per tant l’ESO en el seu desplegament ha de facilitar una educació integral, plena i equilibrada de l’alumne que a la fi li possibiliti continuar o inserir-se en el món laboral amb una incorporació a la societat amb autonomia i responsabilitat.

Els nostres aprenentatges

Criteris d'avaluació

La nostra metodologia té present les Intel·ligències Múltiples (H. Gardner) per tal d’arribar a tots els joves i obtenir com a resultat un procés d’ensenyament-aprenentatge més personalitzat i individualitzat, tenint en compte la diversitat a l’aula. Oferim aprenentatges significatius, és a dir, basats en situacions de la vida real per tal d’afavorir la inserció en la societat. Els joves aprenen construint pensament, incorporant nous aprenentatges i assegurant la seva permanència (constructivisme). Per aquest motiu, és molt important el treball cooperatiu i els projectes de comprensió, sovint aplicats de forma interdisciplinar. 

S’aposta fort amb STEAM, amb projectes com  Arduino, App Inventor, Robòtica. Des de primer d’ESO s’ofereix una optativa de TIC en la qual els alumnes comencen a familiaritzar-se amb la programació mitjançant Scratch, que culmina a 4t amb projectes més propers a la vida real: desenvolupament d’aplicacions per mòbils o disseny i impressió de peces 3D. 

OnMAT és un programa d’aprenentatge integral de les matemàtiques per a Secundària. Té com a objectiu principal fomentar la motivació i l’adquisició del pensament matemàtic i posa la tecnologia al servei de la pedagogia per facilitar l’aprenentatge de l’alumne.Totes les activitats tenen unes característiques comunes: estan contextualitzades, estan adaptades als interessos dels alumnes de la seva edat, fomenten les competències i treballen les Intel·ligències múltiples.

El lema del projecte és: un alumne, una tauleta. L’objectiu és potenciar l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement, enteses com a substrat imprescindible de qualsevol actuació educativa del segle XXI.Subministrant les estratègies, recursos i cultura digital com a base per a l’educació de l’alumnat.

STEAM (Ciència, Tecnologia. Enginyeria, Art i Matemàtiques) és un projecte combinant diferents sabers perquè l’alumne aprengui de manera empírica. Així els alumnes ampliaran els seus recursos a l’hora d’afrontar diferents situacions d’aprenentatge sent més creatius a l’hora de resoldre i tractant-los d’una manera global.

A l’escola apostem per la immersió lingüística amb el projecte AICLE en el qual es treballa amb auxiliars de conversa i cursant assignatures en anglès (Science). A més, des de primer d’ESO els alumnes poden escollir una optativa de francès. A més, amb l’objectiu de practicar l’anglès, durant el curs s’ofereixen diversos intercanvis culturals i estades a l’estranger. Això, sumat amb la possibilitat de cursar un Batxillerat Dual, obre la projecció internacional als nostres alumnes.

El treball per projectes es caracteritza pel fet que els continguts estan integrats, no fragmentats per àrees de coneixement, ja que es tracta d’un treball interdisciplinari. Pel que fa a les activitats dels projectes, aquestes estan centrades en la recerca, en la investigació, en el plantejament de preguntes o problemes en funció d’un producte final basat en una situació d’aprenentatge real