AUTORITZACIÓ

Sortides fora recinte

AUTORITZACIÓ

Consentiment Ús bicicletes i patinets

AUTORITZACIÓ

Recollida menors

ASSUMPCIÓ

De responsabilitat

INSTÀNCIA

Dels representants parentals de menors de 14 anys

DECLARACIÓ

De salut a la direcció pedagògica

DOCUMENT ALFA

Tractament de dades