El diploma Dual és un programa internacional que permet obtenir una doble titulació per a estudiar tant a Europa com als Estats Units. Aquesta diplomatura consisteix en  6 assignatures que complementen el currículum i que l’adapten al sistema educatiu Americà.  Per tant, en acabar el Diploma Dual els estudiants reben la mateixa titulació que els estudiants d’Estats Units en finalitzar la “High School”, titulació reconeguda a tots els estats i a totes les universitats del món.

El Diploma Dual es pot començar a cursar a 2n, 3r o 4t d’ESO. La càrrega lectiva dependrà doncs de l’any en que s’hagi iniciat.

Podeu contactar amb la directora del programa (Cristina Martínez) a: batxilleratdual@begues.manyanet.org