Escola Multilingüe

El projecte multilingüe compta amb propostes pedagògiques adaptades a cada nivell educatiu i amb l’objectiu de fer dels idiomes una eina útil, fent-la servir en diverses situacions comunicatives a l’aula i en la vida real (Skills for life) i amb tots els recursos tecnològics que estan al nostre abast.

Els nostres projectes

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ és el programa cofinançat de la Comissió Europea per educació, formació, joventut i esport.  coneixement i les habilitats.

Batxillerat dual

Batxillerat dual

I am test text for Image with text shortcode.

I am test text for Image with text shortcode.