Innovació tecnològica

El curs 2020-2021 l’escola ha començat un procés d’innovació digital. Per una banda, s’ha canviat tota la infraestructura, dotant d’una xarxa d’internet segura i de projectors i pantalles interactives als dos edificis, des d’Infantil a Secundària. Els recursos materials es complementen amb els recursos humans promovent la formació en entorns virtuals d’aprenentatge, robòtica educativa i aplicacions didàctiques de l’equip docent i el personal. En aquest procés de transició tecnològica, la metodologia fa un pas cap a la preparació de l’alumnat per al present i el futur més immediat i s’implementa a 1r , 2n i 3r d’ESO el projecte 1×1.

STEAM

 

El STEAM (Science, Technology, Engineering, Art i Mathematics) és una metodologia que es basa en trencar les barreres entre les assignatures i així aconseguir un aprenentage més empíric. Aquest aprenentage STEAM s’aconseguiex a l’escola o bé a través de projectes interdisciplinars o a través d’aprenentage per projectes.