Newsletter 2

SOM ESCOLA MULTILINGÜEEl nostre projecte multilingüe compta amb propostes pedagògiques adaptades a cada nivell educatiu i amb l’objectiu de fer de l’aprenentatge de les llengües una eina útil, fent-la servir en diverses situacions comunicatives a l’aula i en la vida real (Skills for life) i amb tots els recursos tecnològics que estan al nostre abast.

El diploma Dual és un programa internacional que permet obtenir una doble titulació per a estudiar tant a Europa com als Estats Units. Aquesta diplomatura consisteix en  6 assignatures que complementen el currículum i que l’adapten al sistema educatiu Americà.  Per tant, en acabar el Diploma Dual els nois i noies reben la mateixa titulació que als Estats Units en finalitzar la High School. Una titulació reconeguda a tots els estats i a totes les universitats del món.

Erasmus+ és el programa cofinançat de la Comissió Europea per educació, formació, joventut i esport. Som un centre acreditat Erasmus fins al 2027, fet que fa possible que tota la nostra comunitat educativa es pugui beneficiar de projectes cofinançats per la Unió Europea. El programa fomenta el respecte, la tolerància, la ciutadania europea i la sostenibilitat i la digitalització responsable. Aquest curs hi ha previstes dues mobilitats d’intercanvi de l’alumnat a uns centres escolars de Portugal, amb 6è de primària aquesta setmana i amb 3r d’ESO més endavant. 

Departament Escola Multilingüe