Newsletter 5

SOM ESCOLA VERDA

Fa poc es va celebrar al CosmoCaixa Barcelona la XIX Trobada d’Escoles Verdes. Un acte on vam rebre el Distintiu d’Escoles Verdes els 78 centres educatius que hem elaborat el nostre Pla d’Educació per la Sostenibilitat.

El nostre compromís amb la sostenibilitat ve de lluny, però a partir d’ara ens incorporem a la Xarxa d’Escoles Verdes amb la fermesa de treballar conjuntament en la construcció de comunitats més sostenibles per mitjà del Programa Escoles Verdes.
El propòsit d’aquest programa és millorar l’escola d’acord amb els nous reptes de l’educació, i de fer-ho sensibilitzant, dinamitzant i donant suport a la comunitat educativa perquè incorpori els principis i valors de sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar.

Un dels objectius del Programa Escoles Verdes és posar en marxa diversos instruments que afavoreixin la interrelació i el treball col·laboratiu entre els centres educatius que participen en el Programa, és per això que existeixen les comissions de seguiment que són trobades territorials on escoles d’un mateix municipi o municipis propers reflexionen conjuntament sobre aspectes relacionats amb la pràctica educativa i sobre les dificultats i èxits de les accions que estan portant a terme als seus centres, i el Simposi que es tracta d’una jornada de formació, participació i intercanvi d’experiències adreçada al professorat, on experts externs al Programa exposen per al debat propostes metodològiques, reflexions i possibles línies d’actuació i millora per avançar en l’Educació per a la Sostenibilitat en els centres educatius.

Equip Escola Verda.