Newslettter 6

INNOVACIÓ EDUCATIVA


Innovar, en educació, passa per implementar a les nostres aules noves formes, canvis positius i noves mirades a l’estat de les coses que ja existeixen. Fem que el procés d’ensenyament-aprenentatge sigui significatiu. Enguany hem consolidat el treball per projectes a la Secundària i cicle Superior de Primària i el projecte per ambients d’aprenentatge a Infantil i cicle Inicial i Mitjà.

El treball per projectes posa en relleu que l’educació forma part del projecte de vida d’adolescents i joves. L’educació està lligada a l’adquisició de competències que condueixen a enriquir els nostres coneixements, habilitats i valors per a enfrontar-nos als reptes de la societat en la que vivim.
El treball per projectes engloba tots aquests tipus de conceptes convertint l’escola en aquell indret de recerca, dinàmic i viu per a encarar els nous temps. Aquest tipus d’aprenentatge parteix d’una necessitat o inquietud, inserint diverses matèries contextualitzades en un entorn real que fa que es vegi la seva utilitat. Una metodologia més atractiva i motivadora i sempre amb la mirada inclusiva cap el nostre alumnat.
Projectes com  Salvem Vides amb l’organització d’una campanya de sang a l’escola cooperant amb el Banc de Sang i teixits,  Fem de guies ambientals en el parc de la Costeta amb la col·laboració de la Diputació, Som periodistes amb la participació de periodistes en actiu, Museus virtualsTaller de comunicació amb Ràdio Begues, Escurcem el gap generacional i tecnològic amb una visita a la residència La Vinya de Begues, o el Projecte de cooperatives escolar CUEME amb la Diputació, són un exemple d’aquesta metodologia que posa l’aprenentatge de continguts, valors i experiència del nostre alumnat al servei de la seva societat. 

Els ambients d’aprenentatge són una nova mirada dels racons d’aula. Aquest curs els hem iniciat a educació infantil, cicle inicial i cicle mitjà. L’alumnat s’organitza en grups i en espais amb materials que estimulen la seva curiositat i que permeten construir  els seus aprenentatges de manera espontània i autònoma. Els infants són els protagonistes i, lliurement i d’una manera activa, construeixen el seu propi aprenentatge sense penalització per l’error. Permet l’aplicació dels aprenentatges assolits i adquirir-ne de nous, essent sempre significatius i funcionals. S’afavoreix la interacció, col·laboració i cooperació entre infants de diferents edats eliminant les barreres de les aules i els curso. Respectant el ritme individual, es potencia també  la coeducació, la socialització i el respecte entre el grup.
L’observació del docent és essencial per tal de captar les habilitats i el potencial de l’alumnat, tenint en compte les diferents intel·ligències múltiples.

El segon trimestre ja és història però les sortides escolars, intercanvis i estades, les experiències viscudes a l’aula i fora de l’aula és aprenentatge per a la vida.

El tercer trimestre ja ensuma plena primavera i ja estem preparant amb molta il·lusió la Diada de Sant Jordi, la Setmana de la Família amb activitats variades i la cloenda amb la tarda familiar del 19 de maig de 17.00-19.00h amb la represa del Cros escolar i un munt d’activitats engrescadores.

Només ens resta desitjar-nos un merescut descans en companyia de les nostres famílies i amistats en aquests dies de Setmana Santa i una Bona i Santa Pasqua de Resurrecció!