Organigrama

L’entitat titular del centre és la congregació religiosa “FILLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA, JESÚS, MARIA I JOSEP”; formada per religiosos-sacerdots i fundada per Sant Josep Manyanet i Vives l’any 1864. La titularitat del centre Sant Lluís de Pla i Amell – Bosch és designada pel Superior General de la congregació.

 

Titularitat: P. Pedro Mejías

Direcció Acadèmica: Prof. Magda Ventura

La Direcció Acadèmica amb l’Equip Directiu és responsable de dirigir, impulsar i coordinar les tasques escolars de cada etapa educativa en nom de la Titularitat.

     Titular: P. Pedro Mejías

     Direcció:  Magda Ventura Almirall

     Sotsdirecció:  Iris Beti Redrado

     
Cap d’Estudis d’Infantil i Primària:  Marta Vega

     Cap d’Estudis de Secundària: M. José Ballestero Belío

     Coordinació Pastoral: Montse Borrull

      Administració:  Montse Gil

     Servei d'Orientació Educativa: Alícia Gavaldà

     Coordinador TIC: Miquel Petit Ramírez

Presidenta: Magda Ventura  

     Representants de la titularitat:
          P. Pedro Mejías 
          Iris Beti Redrado 
          Monste Gil Martín 

     Representants dels professors: 
 
          Mariam Muñoz Grau
          Ester Mateo Luque
          Miquel Petit Ramírez
          Susanna García González

     Representant de l'Ajuntament:
          Regidoria d'ensenyament

     Representants de les mares i els pares d’alumnes:
         Montserrat Amezcua Muñoz 
         Sílvia Jiménez Encinas
         Anna Dot Farré
          
     Representants dels alumnes:
           Pau Fontanillas
          Txell Milán Campillos

     Representant del Personal d’Administració i Serveis:
          Manuel Martínez Dotes

     Representant de les mares i pares (AFA):
          Tania Fernández Sierra 

    Infantil i Primària
          Cap d’Estudis: Prof. Marta Vega
          Coordinadors/es Infantil: Prof. Iris Beti
          Cicle Inicial: Prof. Tere Sala
          Cicle Mitjà: Prof. Mariona Capdevila
          Cicle Superior: Prof. Jordi Zato

   Educació Secundària
          Cap d’Estudis: Prof. M José Ballestero
          Coordinador de l'àmbit humanístic i social: Prof. Robert Maestre
          Coordinador de l'àmbit científic i tècnic: Prof. oriol Villar 

   TIC
          Coordinador TIC: Prof. Miquel Petit

         Infantil:
               Prof. Montse Marín
         Primària: 
               Prof. Montse Borrull 
         Secundària:
               Prof. Dolors Casadó
         Servei Litúrgic i sagramental: 
               P. Pedro Mejías

Educació Secundària
          Cap d’Estudis: Prof. Maria José Ballestero
          Coordinació:    Prof. Robert Maestre
                                          Prof. Oriol Villar

          Professors/es tutors/es
               1r ESO A: Prof. Eric García 
               1r ESO B: Prof. Pilar Lozano
               2n ESO A: Prof. Alba Català
               2n ESO B: Prof. Andrés Delgado 
               3r ESO A:  Prof. Marina Felipe
               3r ESO B:  Prof. Dolors Casadó
               4t ESO A: Prof. Susanna García
               4t ESO B: Prof. Marcos Esparza
   
          Professors/es no tutors
               Prof. Cristina Martínez
               Prof. Aurora Blasco
               Prof. Miquel Petit
               Prof. Maria José Ballestero
               Prof. Magda Ventura
               
 
Infantil i Primària

          Cap d’Estudis: Prof. Marta Vega
          Coordinadors/es Infantil: Profs. Iris Beti.
          Cicle Inicial: Prof. Tere Sala
          Cicle Mitjà: Prof. Mireia Núñez
          Cicle Superior: Prof.  Jordi Zato 

          Tutories i coordinacions
          Infantil: Prof. Iris Beti 
               I3 A: Prof. Síria Gasent 
               I3 B: Prof. Iris Beti
               I4 :    Prof. Montse Marín
               I5 A: Prof. Gemma Huerta 
               I5 B: Prof. Mª Rosa Martínez
         Cicle Inicial: Prof. Tere Sala
               1r A: Prof. Tere Sala 
               1r B: Prof. Gerard Pagès 
               2n A: Prof. Ester Mateo
               2n B: Prof. Eulàlia Pons 
         Cicle Mitjà: Prof. Mariona Capdevila 
               3r A : Prof. Emma Surribas 
               3r B: Prof. Mariam Muñoz
               4t :    Prof. Mercè Ninot  
         Cicle Superior: Prof. Jordi Zato
               5è A:  Prof. Mª Jesús Durantez
               5è B:  Prof. Sílvia Parés 
               6è A:  Prof. Montse Borrull
               6è B: Prof. Mireia Núñez 
           Professors/es no tutors  
               Prof. Antònia Montes        
               Prof. Mariona Capdevila
               Prof. Laia Hernández 
               Prof. Marta González
               Prof. Jordi Zato
               Prof. Anna Márquez

Càrrecs de gestió administrativa
     Administradora: Sra. Montserrat Gil
     Secretària: Sra. Matilde Montes

Personal d’Administració i Serveis
     Sr. Manuel Martínez
     Sra. M. Asunción Benaiges
     Sra. M. Carmen Madrid

Tècnic TIC
    Sr. Abel Hernan de Lillo

Comissió de disciplina:
     Sra. Sílvia Jiménez, sector Pares
     Prof. Miquel Petit, sector Professors
     Prof. Magda Ventura, direcció