Organigrama

L’entitat titular del centre és la congregació religiosa “FILLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA, JESÚS, MARIA I JOSEP”; formada per religiosos-sacerdots i fundada per Sant Josep Manyanet i Vives l’any 1864. La titularitat del centre Sant Lluís de Pla i Amell – Bosch és designada pel Superior General de la congregació.

La Direcció Acadèmica amb l’Equip Directiu és responsable de dirigir, impulsar i coordinar les tasques escolars de cada etapa educativa en nom de la Titularitat.

     Titular: P. Pedro Mejías

     Direcció:  Magda Ventura Almirall

     Sotsdirecció:  Iris Beti Redrado

     
Cap d’Estudis d’Infantil i Primària:  Mariona Capdevila

     Cap d’Estudis de Secundària: M. José Ballestero Belío

     Coordinació Pastoral: Montse Borrull

      Administració:  Montse Gil

     Servei d'Orientació Educativa: Alícia Gavaldà

     Coordinador TIC: Miquel Petit Ramírez

Presidenta: Magda Ventura  

     Representants de la titularitat:
          P. Pedro Mejías 
          Iris Beti Redrado 
          Monste Gil Martín 

     Representants dels professors: 
 
          Mariam Muñoz Grau
          Siria Gasent Álvarez
          Robert Maestre Farré
          Susanna García González

     Representant de l'Ajuntament:
          Raquel Agustí Vendrell

     Representants de les mares i els pares d’alumnes:
         Montserrat Amezcua Muñoz 
         Nicky Fusté Massa
 

         Anna Dot Farré

 

     Representants dels alumnes:
           Pau Fontanillas

           Anna Sanjuan          

     Representant del Personal d’Administració i Serveis:
          Manuel Martínez Dotes

     Representant de les mares i pares (AFA):
          Maria Ruíz 

    Infantil i Primària
          Cap d’Estudis: Prof. Mariona Capdevila
          Coordinadors/es Infantil: Prof. Iris Beti
          Cicle Inicial: Prof. Gerard Pagès
          Cicle Mitjà: Prof. Mariam Muñoz
          Cicle Superior: Prof. Jordi Zato

   Educació Secundària
          Cap d’Estudis: Prof. M José Ballestero
          Coordinador de l'àmbit humanístic i social: Prof. Robert Maestre
          Coordinador de l'àmbit científic i tècnic: Prof. oriol Villar 

   TIC
          Coordinador TIC: Prof. Miquel Petit

         Infantil:
               Prof. Montse Marín
         Primària: 
               Prof. Montse Borrull 
         Secundària:
               Prof. Dolors Casadó
         Servei Litúrgic i sagramental: 
               P. Pedro Mejías

Educació Secundària
          Cap d’Estudis: Prof. Maria José Ballestero
          Coordinació:    Prof. Robert Maestre
                                          Prof. Oriol Villar

          Professors/es tutors/es
               1r ESO A: Prof. Alba Català 
               1r ESO B: Prof. Eric García 
               2n ESO A: Prof. Marina felipe
               2n ESO B: Prof. Andrés Delgado 
               3r ESO A:  Prof. Dolors Casadó
               3r ESO B:  Prof. Robert Maestre
               4t ESO A: Prof. Susanna García
               4t ESO B: Prof. Marcos Esparza

          Professors/es no tutors
               Prof. Cristina Martínez
               Prof. Aurora Blasco
               Prof. Miquel Petit
               Prof. Maria José Ballestero
               Prof. Magda Ventura

               Prof. Marta Mateo

 Infantil i Primària

          Cap d’Estudis: Prof. Mariona Capdevila
          Coordinadors/es Infantil: Profs. Iris Beti.
          Cicle Inicial: Prof. Gerard Pagès
          Cicle Mitjà: Prof. Mariam Muñoz
          Cicle Superior: Prof.  Jordi Zato 

          Tutories i coordinacions
          Infantil: Prof. Iris Beti 
               I3 A: Prof. Montse Marín
               I4 A:    Prof. Iris Beti

               I4 B :    Prof. Síria Gasent 
               I5 A: Prof. Gemma Huerta 
         Cicle Inicial: Prof. Gerard Pagès
               1r A: Prof. M.Rosa Martínez
               1r B: Prof. Eulàlia Pons 
               2n A: Prof. Tere Sala
               2n B: Prof. Gerard Pagès
         Cicle Mitjà: Prof. Mariam Muñoz
               3r A : Prof. Sílvia Parés
               3r B: Prof. Mariam Muñoz
              4t A :    Prof. Emma Surribas

               4t B :    Prof. Mercè Ninot  
         Cicle Superior: Prof. Jordi Zato
               5è A:  Prof. Mª Jesús Durantez
               6è A:  Prof.Mireia Núñez 
               6è B: Prof. Montse Borrull
           Professors/es no tutors  
               Prof. Antònia Montes        
               Prof. Mariona Capdevila
               Prof. Marta González
               Prof. Jordi Zato
               Prof. Anna Márquez

               Prof. Laura Salvatierra

                Prof. Ester Mateo

Càrrecs de gestió administrativa
     Administradora: Sra. Montserrat Gil
     Secretària: Sra. Matilde Montes

Personal d’Administració i Serveis
     Sr. Manuel Martínez
     Sra. M. Asunción Benaiges
     Sra. M. Carmen Madrid

Tècnic TIC
    Sr. Abel Hernan de Lillo

Comissió de convivència:
     Sra. Anna Farré, sector Pares
     Prof. Robert Maestre, sector Professors
     Prof. Magda Ventura, direcció

Presidenta: Maria Sanz

 

Vice Presidenta: Anna Farré

 

Tresorera: Nicky Fusté

 

Secretaria: Montserrat Amezcua

 

Vocal: Ana Redondo