Procés d'inscripcions curs 2024-2025

Del 6 al 20 de març

Infantil i Primària

Del 8 al 20 de març

Secundària

Fases Preinscripció Dates
Publicació de l'oferta inical
5 de març
Presentació sol·licituds Infantil i Primària
Del 6 al 20 de març
Presentació sol·licituds Secundària
Del 8 al 20 de març
Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
17 d'abril
Publicació de la llista amb puntuació, un cop resoltes les reclamacions
25 d'abril
Sorteig
30 d'abril
Publicació de la llista ordenada
2 de maig
Publicació de l'oferta final
7 de juny
Publicació de la llista d'admesos i la llista d'espera
10 de juny