Newsletter 10

ACTUA X 25 és el nom de la iniciativa que aglutina totes les accions que formen part dels actes de celebració dels 25 anys de la Xarxa d’Escoles Verdes. La campanya es desenvoluparà al llarg de tot el curs 2023/24 fins al juny de 2024, quan tindrà lloc la Festa de Cloenda.

Podeu veure el vídeo informatiu https://www.youtube.com/watch?v=3TWf3CWUihs

 

Durant aquest trimestre l’alumnat d’Infantil, 1r i 4rt de Primària estan desenvolupant una situació d’aprenentatge i diverses accions per abordar a l’aula la salut personal i planetària i la seva relació amb els àmbits de la biodiversitat, sistema alimentari i el canvi climàtic.

 

L’alumnat té el repte d’ajudar la Gaia, una nena que expressa malestar i que necessita que els infants de l’escola l’ajudin a esbrinar què és allò que no la fa sentir bé. A partir de la realitat de la Gaia i del context on viu, es plantegen diferents dinàmiques per tal d’ajudar l’alumnat a entendre què vol dir que una persona estigui sana i, per extensió, què vol dir que el planeta estigui sa. 

 

El concepte de salut planetària reconeix que la salut humana i la del medi ambient són interdependents i que, per tant, és necessari protegir i millorar la salut de les persones a l’hora que s’aborden els reptes ambientals.

 

Volem, amb tot això, fer partícips els infants de situacions d’aprenentatge que els ajudin a esdevenir ciutadans crítics, actius i compromesos amb la cura del medi ambient. 


Escola Verda

Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell-Bosch

Manyanet Begues