Som Periodistes

L’alumnat de 1r d’ESO publica la revista ‘Som Periodistes’

L’alumnat de 1r d’ESO treballa durant tot el curs en el projecte globalitzador ‘Som Periodistes’. El repte que es planteja és l’elaboració d’una revista digital partint des de zero i aquest primer semestre els diferents grups cooperatius ja han elaborat la primera edició.

És un projecte engrescador que connecta l’entorn amb l’alumnat i és l’escenari perfecte per a treballar competències lingüístiques i digitals del currículum a través de les competències específiques de Llengua Catalana i Castellana relacionades amb la producció de textos orals i escrits, així com la competència digital i la cultura mediàtica. 

Es treballa la indagació, la preparació, la producció i la revisió dels següents gèneres periodístics: la notícia, la crònica, el reportatge i l’entrevista, però també de recursos de maquetació i disseny.

El procés creatiu parteix amb un panell d’inspiració on l’alumnat ha treballat la imatge corporativa de la seva revista i ha dissenyat les seccions i temes a tractar. L’objectiu és integrar de manera global diverses competències, coneixements i aprenentatges, partint dels interessos dels alumnes i donant prioritat a activitats que promoguin l’expressió i la comunicació, així com el treball en equip, com a mitjà per al desenvolupament personal i social dels estudiants.