Escola sostenible

Reciclatge? Compostatge? Reduir el consum de plàstic? Aquestes qüestions cada cop estan més presents en el nostre dia a dia, a la nostra societat. Mica en mica ens anem conscienciant de la importància de cuidar la natura i el món que ens envolta i cada cop són més les inquietuds que tenim per convertir-nos en una societat sostenible.

Aquest curs hem iniciat el procés per formar part de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC). Considerem la participació un aspecte fonamental. Per això s'ha creat el grup de treball: els GREEN HEARTS. En aquest grup, format per diferents membres de la comunitat educativa, hi ha alumnes representants de tots els cicles i nivells. Junts programen accions amb el propòsit que l'educació sostenible arribi més enllà de l’entorn escolar.

Per altra banda l’alumnat realitza activitats a l’hort, jardí de papallones i al bosc de l'escola. D'aquesta manera es treballa d'una manera transversal l'educació ambiental fomentant l'observació, l'interès i el respecte a l'entorn natural i social.

HORT ECOLÒGIC

GREEN HEARTS